گزارش مالی 1398
تیر 19, 1399
روشهای همیاری غیر نقدی
تیر 19, 1399

روشهای همیاری نقدی

روشهای همیاری نقدی

    * مراجعه حضوری به موسسه و پرداخت نقدی یا کارت  

    * شماره حساب یا کارت بانک ها

     بانک ملت:

      شماره کارت:  7015-7004-3377-6104     

      شماره حساب: 3841472593                   شماره شبا : IR31  0120  0000  0000 3841472593

      بانک صادرات:

      شماره کارت: 3490-9003-6919-6037  

      شماره حساب: 0105603747006            شماره شبا: IR54   0190  0000  00105603747006   

       بانک ملی:

      شماره کارت: 2392-9918-9975-6037   

      شماره حساب: 0113684396008

* سامانه پرداخت با موبایل : استفاده از کد  #14*741*

    * اپلیکیشن تاپ، بادصبا، دیجی پی،همراه کارت،سکه و سان (قسمت نیکوکاری: جستجوی کلمه عترت معصومین- ورود مبلغ و پرداخت)

    * پرداخت آنلاین از طریق سایت عترت معصومین (ع)

برای واریز وجه به حساب
موسسه خیریه عترت معصومین (ع) از بخش زیر اقدام نمایید.
  • 0 ریال