واحد تحقیق و توسعه
تیر 18, 1399
چشم انداز موسسه
تیر 18, 1399

واحد فرهنگی، هنری، آموزشی

واحد فرهنگی، هنری، آموزشی

ارتقای سطح فرهنگ و آگاهی خانواده های کودکان بی سرپرست در قالب طرح های همیاری مانند طرح سفیران نیکوکاری، مسابقات فرهنگی،آموزشی ، قرآنی و … و اردوهای فرهنگی و تفریحی و برگزاری کلاس های آموزشی.

*برگزاری اردوهای فرهنگی و تفریحی

*برگزاری کلاس های آموزش خانواده

برای واریز وجه به حساب
موسسه خیریه عترت معصومین (ع) از بخش زیر اقدام نمایید.
  • 0 ریال